• Iskolánk az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

    https://www.palyazat.gov.hu/uj_szechenyi_terv1https://www.palyazat.gov.hu/uj_szechenyi_terv1


  A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0598
  A projekt megnevezése: Eséllyel a jövőnkért: utolsókból is lehetnek elsők
  A projekt időtartama: 2015. május 11 – 2015. október 31.
  A kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
  A kedvezményezett székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
  Postacím: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
  Megvalósítás helyszínei: 
  Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Ökrös István Tagiskolája 4176 Sáp, F ő u. 18.
  Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zichy Géza Tagiskolája 4184 Tetétlen, Kossuth u. 55.
  Projektmenedzsment iroda helyszíne: 4183 Kaba, Kossuth u. 2.
  A szerződött támogatás összege: 20 000 000 Ft
  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  Sáp - TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
  Cselekvési terv
  ÖSSZEFOGLALÓ A FOLYAMAT TAPASZTALATAIRÓL
   
  CSELEKVÉSI TERV
   
  A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ökrös István Tagiskolája (4176 Sáp, Fő utca 18.) 2015. 08. 25-i nevelőtestületi ülésén a TÁMOP-3.1.4./B - Partnerség és hálózatosodás modul részeként az intézmény pedagógusai a pedagógiai program módosítása mellett foglaltak állást. Mivel iskolánk a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működik (székhelye 4183 Kaba, Kossuth u. 2.) az intézmény tanévnyitó-nevelőtestületi értekezletén 2015. 08. 31-én a jelenlévő pedagógusok szintén elfogadták a módosítást.
  Konzultáció során megerősítettek bennünket, hogy fontos a pedagógiai programnak tartalmazni a kapcsolattartást, az együttműködést a civil szervezetekkel, iskolákkal, más intézményekkel.
  A program módosításáról a munkaközösség-vezetők (alsós, felsős és pedagógiai) tájékoztatva lettek a gyűlés előtt. Közösen megbeszéltük és a partnerségi elvek alapján megvitattuk és megfogalmaztuk a beillesztendő mondatot, amely be fog kerülni a pedagógiai programunkba.
  A gyűlésen a munkaközösség-vezetők hangsúlyozták, hogy a közösségfejlesztési tevékenység mennyire fontos településünkön, ami Hajdú-Bihar megyében található, halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülés. A lakosság megtartó erejét az általános iskola képezi. Szinte minden közösségi megmozdulás az iskolából indul el, de a hatékony megvalósítás érdekében a civil partnerek és szülők bevonása elengedhetetlen. Ezt a folyamatot évtizedekre visszamenően tapasztaltuk, hiszen intézményünk Általános Művelődési Központként is működött, egyek voltunk a faluval.
  A tantestülettel könnyű volt elfogadtatni a módosítást, hiszen tevékeny résztvevői vagyunk ma is a falu életének.
   
  A pedagógiai programba bekerülő szöveg:
  Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események és ünnepek szervezését aktív szülők, civil szervezetek bevonásával és közreműködésével szervezi, építő ötleteiket beépíti a programba. Ebben a közösségfejlesztő folyamattevékenységben tudatosan felhasználható a TÁMOP 3.1.4/B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának módszertani segédanyaga, amit rendelkezésünkre bocsájtanak.
   
  Pedagógiai programba mellékletként bekerülő szöveg:
  Közösségfejlesztés tevékenység keretei
  Intézményünk elősegíti a szakmai együttműködéseket, az intézményekkel való közös gondolkodást abban, miképpen lehet a család, mint partner szempontot érvényesíteni. Ennek érdekében közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel együttműködve, elősegítse az iskolai közösség fejlődését, megoldás központú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző problémák kezelésére. Ennek érdekében mind a szülők hatékonyabb bevonására, mind a fiatalok közösségi aktivitásának fokozására új, innovatív eszközöket keres, közösségfejlesztő módszereket alkalmaz.
   
  A megvalósítás során a munkaközösségi (alsós és felsős) programokban havonkénti bontásban megjelennek olyan szervezett rendezvények, amelyek a közösségépítést segítik. Csak egy párat sorolnék fel: szüreti bál, tánc-felvonulás; családi-sportnap; egészségügyi vetélkedő; karácsonyi műsor-adventi készülődés; ünnepi megemlékezések; farsang; műsoros est a szülőknek; tanulmányi versenyek. Ezek mindegyike az egész település lakosságát érinti, mozgatja meg.
  Fontos szerep jut a nyilvánosságnak, a kapcsolatteremtésnek, kapcsolattartásnak, a toleranciának, hiszen más partnerekkel együtt tevékenykedünk, nyitottak vagyunk egymás ötleteire, együtt veszünk részt a különböző tevékenységeken.
   
  A pedagógiai program a következő linken érhető el:
  http://iskola.kaba.hu/files/termek_files0000000744.pdf
   
   
  Sáp, 2015. 09. 20.
  Szilágyiné Biró Éva
  mb. t agintézmény vezető


FőóldalPályázatokDocumentumokKépekAlapítványunkEredményeinkKapcsolat

Copyright © 2019.Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Csatlakozz hozzánk a Facebookon Iskola.kaba.

© 2019.